<rp id="wnpn7"><ruby id="wnpn7"></ruby></rp>
<progress id="wnpn7"><track id="wnpn7"><rt id="wnpn7"></rt></track></progress>
<ruby id="wnpn7"></ruby>
<ruby id="wnpn7"><blockquote id="wnpn7"><div id="wnpn7"></div></blockquote></ruby>

  1. <em id="wnpn7"><ruby id="wnpn7"><input id="wnpn7"></input></ruby></em>
   1. <button id="wnpn7"><acronym id="wnpn7"></acronym></button><button id="wnpn7"><acronym id="wnpn7"></acronym></button>

    <rp id="wnpn7"><acronym id="wnpn7"></acronym></rp>

    <li id="wnpn7"><object id="wnpn7"><u id="wnpn7"></u></object></li>
    VB.net 2010 視頻教程 VB.net 2010 視頻教程 python基礎視頻教程
    SQL Server 2008 視頻教程 c#入門經典教程 Visual Basic從門到精通視頻教程
    當前位置:
    首頁 > 編程開發 > python3 >
    • python3教程之Python turtle 畫蛇

    本站最新發布   Python從入門到精通|Python基礎教程
    試聽地址  
    http://www.squ68.com/eschool/python.html


    本節我們將利用畫筆相關指令來畫一條蛇,如下圖

    Python turtle 畫蛇

    仔細觀察這個圖,彎曲的蛇身,可以利用circle命令,來畫弧線。然后向前直行,再畫一個180度的弧線,讓蛇頭轉回來,這樣基本上就可以了。

    Python turtle 畫蛇

    程序示例:

    import turtle

    def drawSnake(rad, angle, len, neckrad):

       for _ in range(len):# 畫弧線,彎曲的蛇身

           turtle.circle(rad, angle)

           turtle.circle(-rad, angle)

       turtle.circle(rad, angle/2)

       turtle.forward(rad/2)  # 直線前進

       turtle.circle(neckrad, 180)#回頭

       turtle.forward(rad/4) # 直線前進

    if __name__ == "__main__":

      turtle.setup(1500, 1400, 0, 0)

      turtle.pensize(30)  # 畫筆尺寸

      turtle.pencolor("green")

      turtle.seth(-40)    # 前進的方向

      drawSnake(70, 80, 2, 15)

    相關教程
            
    免费看成年人视频大全_免费看成年人视频在线观看